Loading...
News

Brainstormen over ons beleid

De afgelopen maanden zijn er twee brainstormsessies georganiseerd. Deze zijn mede georganiseerd door de discussies tijdens de afgelopen ALV in juni. Het doel van deze sessies was om met verschillende leden na te denken over het beleid van onze vereniging en stil te staan bij onze kracht, maar ook onze verbeterpunten. Met de input die geleverd is tijdens deze sessies, kan de verantwoordelijke commissie 2 beleidsplannen uitwerken voor de vereniging, waarnaar er op een ALV in januari voor 1 plan gekozen kan worden.
Brainstormsessie 1
Deze versie werd georganiseerd en geleid door Maartje. Tijdens deze sessie hebben we stil gestaan bij drie pilaren waar een vereniging op rust. Cultuur, Strategie en Structuur.
Hierbij een interessant filmpje dat het onderwerp helder beschrijft: https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

Cultuur – Wat willen we wel/niet zijn als vereniging?
Strategie – Wat is onze visie, missie en ambitie?
Structuur – Wat zijn onze processen en welke rol spelen een TC en Bestuur daarin?
Na deze sessie hebben we een helder beeld verkregen van de Spuyt-cultuur en welke eigenschappen wel en niet bij ons passen. Ook hebben we vastgesteld wat wel en niet onze ambities zijn als we spreken over groei in omvang en niveau. Daar is een passende slogan uitgekomen, die werd gedragen door alle aanwezigen: ‘Wij zijn een vereniging dat groot genoeg is om op eigen niveau te kunnen spelen en klein genoeg is om allemaal betrokken te zijn en elkaar te (leren) kennen”
Tijdens deze sessie werd opgemerkt dat we (lees: alle aanwezigen) erg op een lijn zaten wat betreft onze sociale cultuur waar sportiviteit in de toekomst wel iets meer een rol in kan spelen.
Ook is er in deze sessie naar voren gekomen dat het wenselijk is om de interne communicatie van de vereniging te verbeteren. Nieuwe leden, maar ook bestaande leden, kunnen beter geïnformeerd worden over zaken binnen de vereniging, aanspreekpunten en activiteiten. Er is dan ook gesproken over een maandelijkse Newsletter, een communicatie commissie en de nieuwe website van de Spuyt, die hier ook bij gaat helpen.