Loading...

Algemeen – Bestuur

Voor nieuwe leden en algemene vragen over de vereniging:
secretaris@vvdespuyt.nl
Secretaris – Casper Middelkamp

Voor vragen over (het verzetten van) wedstrijden:
wedstrijdsecretaris@vvdespuyt.nl
Wedstrijdsectretaris – Ari Dirdjosoesanto

Voor vragen over financien en wedstrijdshirts:
penningmeester@vvdespuyt.nl
Penningmeester – Maurice Janssen

Voor vragen over de website en social media:
Algemeen bestuurslid – Éva Juhász

Voor specifieke zaken:
voorzitter@vvdespuyt.nl
Voorzitter – Kylie Verveld

Het bestuur vergadert elke tweede zondag van de maand.

deSpuyt_privacy_policy

Editor's choice