Loading...

Coronabeleid

Gebruikersrichtlijnen Covid-­‐19 VV De Spuyt

Richtlijnen voor alle gebruikers

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 • blijf thuis als je minstens 1 van de volgende 5 vragen met Ja moet beantwoorden:
  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via arts of GGD
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • het gebruik van de toiletten is toegestaan, echter wordt een ieder met klem gevraagd dit al thuis te doen voor vertrek naar de sportlocatie.
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; gebruik desinfectiemiddel direct bij toegang sportzaal
 • vermijd het aanraken van je gezicht

Richtlijnen Marnix voor alle gebruikers

 • Aankomst in het pand gaat via het schuine talud, verlaten van het pand via de trap aan de linkerzijde van de draaideur
 • Desinfecteer de handen in de hal bij binnenkomst
 • Loop in één keer naar boven. De hal moet leeg blijven
 • Op de trap in de hal heeft naar beneden voorrang
 • De kleedkamers, douches en toiletten kunnen worden gebruikt [van het bestuur raden we aan om je thuis om te kleden en te douchen]
 • De kluisjes zijn buiten gebruik. Waardevolle spullen neem je mee naar de zaal waar je ze zelf kan zien
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar en anderen in het hele complex (geldt niet voor personen tot 18 jaar onderling). Tijdens de sportactiviteit geld deze regel niet
 • Geen etenswaren nuttigen in het gehele complex
 • Betreed de hal niet eerder dan 5 minuten van tevoren, en stop 5 minuten voor de eindtijd
 • Geen straatschoenen in de hal
 • Op ieder inhuurmoment dient vanuit de huurder een Coronaverantwoordelijke aanwezig te zijn die de afspraken bewaakt
 • Alle aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • Algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op www.hetmarnix.nl

Richtlijnen voor volleyballers

Bij aanvang trainingen:

 • Bij toegang tot de hal is hand-­‐desinfectiemiddel beschikbaar. Maak hier svp gebruik van.
 • Door de trainers worden presentielijsten bijgehouden. Middels het invullen van deze presentielijsten verklaart men tevens geen last te hebben van mogelijke corona-­‐gerelateerde klachten (zoals hierboven benoemd)

Tijdens de trainingen

 • In de zaal en tijdens trainingen hoeft men geen rekening te houden met 1,5m onderlinge afstand;
 • Onnodig fysiek contact tijdens trainingen wordt afgeraden;
 • Elke groep heeft de beschikking over een eigen kar met ballen;
 • Indien 2 groepen naast elkaar trainen dient gebruik gemaakt te worden van de scheidingswand;
 • Indien situaties optreden waarin de richtlijnen niet voorzien (bv een bal die per ongeluk in het andere veld terechtkomt): gebruik gezond verstand bij het oplossen van de situatie;

Bij einde trainingen

 • de velden worden tijdig afgebroken door de trainers, zodat het veld meteen beschikbaar is voor nakomende groepen gebruikers;
 • Na het opruimen van de velden worden alle gebruikte materialen (palen, netten, antennes, ballen) gedesinfecteerd;
 • Desinfectiemiddelen zijn beschikbaar in het toestelhok;

Corona-­‐verantwoordelijken

 • Het bestuur van De Spuyt: Wouter, Casper, Viktor, Ari, Dace, Elena
 • De Corona-­‐verantwoordelijken hebben als voornaamste taak toe te zien op het naleven van de corona-­‐maatregelen.
 • Tevens dienen zij als eerste aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden aangaande de richtlijnen in dit protocol.

Richtlijnen voor trainers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • neem de gebruikelijke veiligheid-­‐ en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder w él 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine;
 • houd 1,5 meter afstand met sporters tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

(Bron: Protocol verantwoord sporten NOC-­‐NSF)

Veel speelplezier!