Loading...

Cultuur en visie van de Spuyt

We zien de Spuyt als een vereniging waarbij het sociale aspect de basis is voor het sportieve aspect. Bij de Spuyt kom je om plezier te hebben, mensen te leren kennen en gezellig samen te zijn in combinatie met een sportieve activiteit. Samen doen is hierbij belangrijk, de club is wat de leden ervan maken. We zien dat de leden steeds iets meer consumeren en dat het moeilijker wordt om mensen te vinden die iets voor de vereniging willen doen.

Deze cultuur hebben we vervolgens vertaald naar een strategie, die bestaat uit een missie, visie en ambitie.

Missie

De Spuyt is een vereniging voor enthousiaste volleyballers. De Spuyt is een sociale basis voor sportiviteit, en is door de (team)sport weer sociaal. De Spuyt is er om te volleyballen en te verenigen. We willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Visie

Samen omhoog en in balans; sociaal en sportief met een structuur die een goede balans hiertussen mogelijk maakt. Daarbij is de waardering van de historie van de vereniging belangrijk. Niet puur alleen de sport, maar ook de oorsprong en tradities van de vereniging maakt ons De Spuyt.

Ambitie

We willen meegroeien met de waarden van individuen en de tijd, maar wel vanuit de traditie van De Spuyt. Continue de balans vinden tussen het sociale en het sportieve aspect, hoort daarbij.